INTERN REGLEMENT

A. Gedragsregels Algemeen (voor alle groepen):

 1. Op tijd komen, max 10 minuten vóór aanvang van de les, minimum 5 min vóór.
 2. Sportkledij: short + ClubT-shirt of maillot
  Trampoline: gympantoffels of kousen
  Tumbling: gympantoffels of blote voeten
  Acro: gympantoffels of blote voeten
 3. Lange haren moeten om veiligheid- en hygiënische redenen vast
 4. Bij afwezigheid, trainer verwittigen per Spond, per GSM, minimum 1 uur op voorhand.
 5. Ouders verlaten de zaal bij aanvang van de les, blijven kijken leidt de kinderen af.
 6. Drank: geen frisdranken, enkel water en enkel wanneer er meer dan 1u geturnd wordt
 7. Drinkbus meebrengen, geen flesjes
 8. Geen eten tijdens de training
 9. GSM, juwelen, ed eigen verantwoordelijkheid
 10. GSM wordt niet gebruikt tijdens de training en staat af!
 11. Elk nieuw lid start bij een recreagroep en kan van daaruit geselecteerd worden naar een keurgroep.
 12. Ieder nieuw lid mag een proefperiode van 2 lessen doormaken vooraleer over te gaan tot betaling.
 13. Indien er geen betaling ontvangen werd na de proefperiode, mag de gymnast niet meer deelnemen aan de les.
 14. Verplicht mee te doen aan turnfeesten, demo’s en andere activiteiten.

B.  Tumbling
      1. Iedereen stelt mee op en ruimt daarna de zaal mee op.
      2. Wie niet verder turnt (kwetsuur, moe…..) doet conditie of geeft mee les, maar blijft zeker niet storend (kletsen ed) in de zaal en verwittigt steeds de trainer.
      3. Wedstrijdgroepen moeten deelnemen aan minstens 2 provinciale en alle wedstrijden waar zij hun minimum voor behaalden. Het is niet mogelijk om in de wedstrijdgroepen te trainen zonder wedstrijden te doen.
4. Deelnemen aan wedstrijden gebeurt in Creativamaillot en Creativasweater.
      5.  Inschrijven voor wedstrijden betekent ook deelnemen. Bij niet-deelname zonder geldige reden (doktersbewijs) volgt een boete van €50. Alle informatie over de wedstrijden is te vinden op www.gymfed.be
      6.  Ouders helpen mee opstellen + wegbergen baan, toestellen, matten
      7.  Voorwaarden om bij de starters te komen: handstand, radslag, rondat en alle vormen van voorwaarts en  rugwaarts tuimelen moeten zeer goed gekend zijn.
      8.  Voorwaarden voor de starters om over te gaan naar de beloften: 
               c f f f en c f -o dwz rondat flik, flik, flik en rondat flik salto
      9.  Voorwaarden voor de beloften om over te gaan naar de supers: 
               c f serie minimum 4 dwz: rondat flik serie, minimum 4
               c f -0 < /  dwz: rondat flik salto gehurkt, gehoekt, gestrekt
   c ^ f f -o dwz: rondat temp flik, flik salto                             
               .- 0 . – <   dwz: salto voorwaarts gehurkt of gehoekt   
      10.  Ouders blijven niet in de zaal.
      11. Gymnasten nemen deel aan alle trainingen en zijn alle lessen aanwezig.              
      12. Als de gymnast niet meer voldoet aan de voorwaarden, kan hij/zij terug naar de andere groep gestuurd worden. 

C. I’tjes: Instapgroep Tumbling Précompetitie
Gymnasten worden in deze groep toegelaten na selectie
Jong turntalent krijgt de kans om intensiever te werken aan lenigheid, kracht en techniek om zo gemakkelijker de overstap te kunnen maken naar het competitieturnen.
Minimum vereisten: perfecte handstand, perfecte radslag, basislenigheid, vormspanning
Wedstrijdmogelijkheden: I 9j en I 10j


D.  Acrogym:  
Kledij :     
      1.  Verplicht turnpak en sweater van de club voor wedstrijden   
      2.  T-shirt turnkring            

Reglement :
       1.  Minstens 6 jaar zijn, maximum leeftijd onbeperkt.
       2.  Basisturnen onder de knie hebben (radslag, handstand, rondat,…).
       3.  Elke les aanwezig zijn.
       4.  Doorzettingsvermogen hebben en geen hoogtevrees.
       5.  Steeds turnkledij dragen in de les.
       6.  Lange haren steeds bij elkaar gebonden.
       7.  Verplicht mee te doen aan turnfeesten en wedstrijden.
       8.  Individuele wedstrijden enkel op verzoek van trainers.
       9.  5 minuten op voorhand in de zaal zijn, in turnkledij
      10. Iedereen ruimt mee op.
      
E.   Schorsing of ontslag
        1. Te groot speelgedrag, pesterijen, onbeleefdheid, storen van de les. 
        2. Geen betaling van het lidgeld.

F. Lidgelden en kledij
    
        1. Bij ontslag door wangedrag wordt er geen lidgeld terugbetaald.        
        2. Wanneer een lid eenzijdig de samenwerking stopt, wordt er geen lidgeld terugbetaald.
        3. Aangekochte clubkledij blijft eigendom van de gymnast.
        4. Indien de gymnast in de loop van het jaar overstapt naar een andere groep, wordt steeds het lidgeld aangepast, bvb van Starters naar Beloften, van Beloften naar Supers enz.

         

Scroll Top