• Creativa wil helpen bij de opvoeding van jeugdigen, zowel naar lichaam als naar geest en dit langs de gymnastiek om. Zodoende kan onze club een bijdrage leveren bij de algemene ontwikkeling van de jeugd.
  • Creativa wil de algemene lichaamsconditie onderhouden en verbeteren van jeugdigen en volwassenen en wil meewerken aan de sociale vorming van de leden.
  • Creativa wil een club zijn voor iedereen. Iedereen die wil bewegen kan in Creativa iets vinden naar zijn gading. Van het recreatieve tot het topsportniveau, Creativa wil bijdragen tot het zich “goed voelen” van elke gymnast. Iedereen in onze club is een waardevolle gymnast die alle mogelijkheden moet krijgen.

DOELGROEPEN:

  1. Kleuters: aanleren van basismotoriek. De nadruk ligt hier niet op gymnastische bewegingen aanleren, maar op het vreugdevol, intens samen bewegen.
  2. Recreagroepen: aanleren van basisgym aan de verschillende toestellen.

In deze afdelingen primeert het recreatieve. De leden komen naar de les omdat ze dat graag doen. Alle disciplines komen hier aan bod. Er wordt gewerkt aan algemene lichaamsconditie, kracht, lenigheid, uithouding en snelheid. De basistechnieken van alle gymvormen worden getraind en er wordt gelet op zoveel mogelijk variatie. Iedereen (ook de minder getalenteerden en andersvaliden) is welkom. Onze kring werkt met gemengde groepen, zoals momenteel in alle onderwijsvormen. De trainingen en de nevenactiviteiten vormen een deel van het sociale leven van onze gymnasten. Talentvolle jongeren worden aangemoedigd om toe te treden tot de competitiegroepen.

3. Competitieve gymnastiek: tumbling, dubbele minitrampoline, acro

Bij acro wordt er gewerkt in één groep. Zij nemen deel aan interclubs en GymFedwedstrijden. Daar acro een groepsgebeuren is, wordt er tijdens de trainingen veel belang gehecht aan het sociale (omgang, elkaar aanvaarden en respecteren). Qua niveau wordt er op recrea gewerkt. De mogelijkheid bestaat om uit te breiden naar een hoger niveau.

Bij tumbling wordt er gewerkt in drie groepen: starters, beloften en supers. Bij starters primeert het recreatieve. Meer talentvolle gymnasten gaan naar de beloften of supers. Hier primeert het competitieve. Bedoeling is dat ieder in zijn onderscheiden niveau en categorie de norm haalt voor deelname aan het Vlaams kampioenschap. Mindere prestaties kunnen resulteren in het dalen van niveau (A-B-C-recrea).

Alle competitiegymnasten (supers) moeten deelnemen aan minstens 2 Provinciale voorrondes en 2 interclubs. Toetreden tot een competitiegroep is een vrije keuze die door de gymnast gemaakt wordt in overleg met trainers en ouders.

Topsport:

Grote talenten hebben kans om zich te ontwikkelen tot hoog (internationaal) niveau. Onze kring wenst een bijdrage (ook financieel) te leveren aan hen die we als uithangbord voor onze kring beschouwen. De trainingen gaan door in zeer kleine groepen (bijna individueel). Er worden individuele programma’s gemaakt en zeer regelmatig wordt er op andere locaties getraind (Gymka, Corpus Sanum, GymPlus). Deze gymnasten nemen deel aan nationale en internationale competities.

Om onze missie en visie te ondersteunen werkt Creativa samen met de gemeentelijke sportraad (voorzitter), de vrije school Sint-Lutgardis en de gemeenteschool “De Klim”

Het beleid van GymFed wordt op de voet gevolgd door onze afgevaardigden in de productgroepen (tumbling) en in het bestuursorgaan van GymFed.

Scroll Top