Volgende personen vormen het bestuur van Creativa Schelle vzw:

Walter Van Linden Gert Van de Wouwer Patrick Hautekeete
Voorzitter Secretaris Penningmeester
Marissa Gossé Joyce De Jonge Eline Vermeiren
Bestuurslid Bestuurslid, Ombudsvrouw Bestuurslid
Kurt Verschueren Johan Buts Ladi Kiekens
Bestuurslid, Sponsoring Bestuurslid, Sponsoring Bestuurslid

Hiernaast zijn er nog vele medewerkers, waaronder enkelen met een vaste functie:

 • Ledenbeheer: Rina Michiels
 • Materiaalmeester: Luc Dils
 • Jeugdcoördinator: Tim Busschots
 • Juryleden
  • Tumbling
   • Walter Van Linden – Categorie I (categorie III internationaal)
   • Evi Van Linden – Categorie I (categorie II internationaal)
   • Karlin Theunkens – Categorie I
   • Tim Busschots – Categorie III
   • Wim Robijn – Categorie III
   • Eline Vermeiren – Categorie III
   • Kato Bettens – Categorie III
 • Acro
  • Silke Bekaert – Categorie Recrea
  • Lily Van Rompaey – Categorie Recrea
  • Vanessa Vanclooster – Categorie Recrea
  • Marisa Gossé – Categorie Recrea
  • Kim Van Cutsem – Categorie Recrea
  • Lies Van Haute – Categorie Recrea
  • Sigrid Van den Heuvel – Categorie Recrea

Hiernaast bestaat er ook een jeugdbestuur dat bestaat uit volgende personen:

 • Voorzitter: Tim Busschots
 • Andere leden:
  • Sharon Vertommen
  • Eline Vermeiren
  • Wim Robijn
  • Kobe Rypens
  • Mira Rypens

Afvaardiging naar GymFed

 • Walter Van Linden: Juryexpert + Lid Overlegplatform Tumbling GymFed
 • Sven Van den Heuvel: Lid Overlegplatform Tumbling GymFed

EHBO Verantwoordelijke:

 • Wim Robijn

Afvaardiging naar Gemeente Schelle

 • Walter Van Linden: Voorzitter sportdienst gemeente Schelle

API: Aanspreekpunt integriteit

 • Wim Robijn
 • Sharon Vertommen
Scroll Top