Algemene info (velden met een * zijn verplicht):

Nieuw lid
Bestaand lid
Naam gymnast:
Familienaam *
Voornaam *
 
Geslacht*:
M V
 
Adres:
Straat *
Huisnummer *
 
Postcode *
Gemeente *
 
Geboortedatum *
Nationaliteit
Onderstaande contactgegevens worden gevraagd om verder communicatie mogelijk te maken. De club maakt gebruik van een interne communicatie tool (Spond) waarop de gymnasten zullen worden uitgenodigd op de trainingen en ook worden de ouders hierop geïnformeerd over andere clubactiviteten en algemene informatie gedurende het turnjaar. De uitnodiging om toegang te krijgen tot dit systeem zal na inschrijving worden doorgestuurd.
E-mail adres ouder 1*
GSM ouder 1*
Naam ouder 1 (optioneel)
E-mail adres ouder 2 (optioneel)
GSM ouder 2 (optioneel)
Naam ouder 2 (optioneel)
E-mailadres gymnast (optioneel)

Groepskeuze

Opgelet: voor nieuwe gymnasten die Tumbling of Acro willen proberen, neemt men best eerst contact op met de trainers. Deze zullen je in de juiste groep kunnen indelen. Wie slechts in één groep turnt, vult enkel trainingsmoment 1 in, wie bv. 3 maal per week traint, vult 3 trainingsmomenten in.
Indien u speciale wensen heeft, kan u zich altijd rechtstreeks tot een van de trainers richten voor uw inschrijving.

Trainingsgroep 1*
Trainingsgroep 2
Trainingsgroep 3
Trainingsgroep 4
Trainingsgroep 5
Verhoogde verzekering: + €5


Na het inschrijven ontvangt u een email met de nodige gegevens om het gepaste bedrag te storten op de rekening van Creativa Schelle: BE49 9731 1797 5171 (BIC: ARSPBE22), met vermelding van voornaam, naam en geboortedatum.
Uw inschrijving is pas definitief bij het voltooien van de betaling.
Indien u een verhoogde verzekering wenst, komt er 5 euro bij het inschrijvingsgeld. Meer details over de verhoogde waarborg vindt u op: de Gymfed website.
Meerdere ziekenfondsen betalen een deel van het lidgeld terug. Gelieve hiervoor contact op te nemen met je ziekenfonds voor meer informatie.
Door u in te schrijven, verklaart u zich akkoord met de reglementen en de privacy-regels.

Scroll Top