Recreagym

Tijdens de lessen recreatieve gym worden meerdere disciplines uit het grote gymnastiek jargon beoefend. Het opzet tijdens deze lessen is bewegen en vreugde beleven aan dit bewegen.
In onze kring kan je starten vanaf 3 jaar. Tijdens de kleuterlessen wordt vooral de algemene bewegingsvaardigheid (lopen, huppen, springen, hinken, rollen, draaien, klauteren, zwaaien, kruipen ed) geoefend. Dit betekent dat echte gymnastische bewegingen hier nog niet aan bod komen.
Vanaf de leeftijd van 6 jaar wordt er gestart met het specifieke aanleren en oefenen, weliswaar nog onder beperkte vorm.
Bij de oudere gymnasten ligt de nadruk meer op de technieken.
Bij de recreatieve gym is iedereen welkom. Er is geen specifieke voorkennis vereist
Jongens en meisjes turnen samen in de onderscheiden leeftijdsgroepen.
Kledij: donkere short + T-shirt van de club, te verkrijgen bij de leiding + gympantoffels met soepele zool.

Scroll Top