• Ieder lid wordt bij zijn inschrijving verzekerd voor gebeurlijke ongevallen, die niet te wijten zijn aan opzettelijke slagen. Deze verzekering telt voor elke manifestatie van onze kring en loopt vanaf de dag van inschrijven tot de 15e oktober het jaar daaropvolgend.
  • Zij dekt enkel LICHAMELIJKE schade opgelopen op de plaats van de manifestatie, of op de weg van en naar deze manifestatie. Voor gewone turnlessen rekenen wij een 1/2u voor en na de les.
  • Deze verzekering zit in het lidgeld inbegrepen.
  • Ieder ongeval moet gemeld worden binnen de 24u en hiervoor moet een verzekeringsformulier ingevuld worden. Dit moet door de geneesheer ingevuld en ondertekend worden. Deze formulieren moeten zo snel mogelijk terug bezorgd worden, binnen de 2 dagen.
  • Alle inlichtingen, formulieren afhalen en terug binnenbrengen slecht op één adres: Walter Van Linden, Laarhofstraat 102, 2627 Schelle.
  • De verschillen tussen de tussenkomst van het ziekenfonds en de werkelijke kosten worden terugbetaald met een franchise van 24,8 €.
  • Er is een verhoogde waarborgverzekering verkrijgbaar tegen een supplement van 5 €, deze is niet verplicht.
Geleverde waarborgen:gewone polismet verhoogde waarborg
– overlijden7.500 € fr.25.000 €
– blijvende invaliditeit30.000 €50.000 €
– tijdelijke onbekwaamheid25 € per dag
(enkel vr zelfstandigen)
6 € per dag
(wachttijd 30 dagen)

Informatie verzekering Gymfed:

Scroll Top