Creativa > Visie

                                                                        Visie 

Om de missie te bereiken werkt de club met een driesporenbeleid.
Geen van deze drie sporen genieten een voorkeursbehandeling en worden als gelijkwaardige delen van onze kring beschouwd.
 
1.    Recreatiegym:  Artistieke gymnastiek dames en heren – Trampoline – Aerobics – Dans

In deze afdelingen primeert het recreatieve. De leden komen naar de les omdat ze dat graag doen. Alle disciplines komen hier aan bod. Er wordt gewerkt aan algemene lichaamsconditie, kracht, lenigheid, uithouding en snelheid. De basistechnieken van alle gymvormen worden getraind en er wordt gelet op zoveel mogelijk variatie.
Iedereen (ook de minder getalenteerden en andersvaliden)  is welkom.
Onze kring werkt met gemengde groepen, zoals momenteel in alle onderwijsvormen.
De trainingen en de nevenactiviteiten vormen een deel van het sociale leven van onze gymnasten.
Talentvolle jongeren worden aangemoedigd om toe te treden tot de competitiegroepen. 

2.    Competitieve gymnastiek: Tumbling, Acro, Aerobic

Bij acro wordt er gewerkt in één groep.
We nemen deel aan inter-clubs, megagym en demonstraties. Daar acro een groepsgebeuren is, wordt er tijdens de trainingen veel belang gehecht aan het sociale (omgang, elkaar aanvaarden en respecteren).
Qua niveau wordt er op D (Recrea) en C-B niveau gewerkt. De mogelijkheid bestaat om uit te breiden naar een hoger niveau.
Bij tumbling wordt er gewerkt in drie groepen: starters, beloften en supers.
Bij starters primeert het recreatieve. Meer talentvolle gymnasten gaan naar de beloften of supers. Hier primeert het competitieve. Bedoeling is dat ieder in zijn onderscheiden niveau en categorie de norm haalt voor deelname aan het Vlaams kampioenschap.
Mindere prestaties kunnen resulteren in het dalen van niveau (A-B-C-D).
Alle competitiegymnasten (supers) moeten deelnemen aan minstens 1 provinciale voorronde en 2 inter-clubs. Toetreden tot een competitiegroep is een vrije keuze die door de gymnast gemaakt wordt in overleg met trainers en ouders. 

Topsport:

Grote talenten hebben kans om zich te ontwikkelen tot hoog (internationaal) niveau.
Onze kring wenst een bijdrage (ook financieel) te leveren aan hen die we als uithangbord voor onze kring beschouwen.
De trainingen gaan door in zeer kleine groepen (bijna individueel). Er worden individuele programma’s gemaakt en zeer regelmatig wordt er op andere locaties getraind (Aktiva, Gymka, Corpus Sanum, Topsporthal).
Deze gymnasten nemen deel aan nationale en internationale competities.
Om onze missie en visie te ondersteunen werkt Creativa samen met de gemeentelijke sportraad (voorzitter), de vrije school Sint-Lutgardis en de gemeenteschool “De Klim”.
Het beleid van GymFed wordt op de voet gevolgd door onze afgevaardigden in de productgroepen tumbling en in de Raad van bestuur van de GymFed. 

3.    Sociale vorming:

Creativa werkt aan de gehele opvoeding van zijn leden (naar geest en lichaam).
Elk lid kan oefenen in aangepaste lessen, qua leeftijd en talent. Bovendien moeten bijkomende initiatieven zoals turnfeest, sportkamp e.a. ervoor zorgen dat de individuele inspanningen van onze leden aangevuld worden met sociaal gerichte groepsactiviteiten.