Creativa > Bestuur

Bestuur 

Volgende personen vormen het bestuur van Creativa Schelle vzw:

Walter Van Linden Gert Van de Wouwer Wim Robijn Luc Ceuleers Marc Busschots
Voorzitter Secretaris Penningmeester Bestuurslid Bestuurslid

Hiernaast zijn er nog vele medewerkers, waaronder enkelen met een vaste functie:

Hiernaast bestaat er ook een jeugdbestuur dat bestaat uit volgende personen:

 Afvaardiging naar GymFed

EHBO Verantwoordelijke:

Afvaardiging naar Gemeente Schelle